Total Pageviews

Sunday, October 12, 2014

ఇదీ మన తీరు .

సామాన్యం గా  సినిమా కి  వెళ్తే  ఎంత  ఖర్చు  అవుతుంది ? అదే  ఐ టి  పీపుల్  వెళ్తే  చాల  అవుతుంది  మరి .

వాళ్ళ  జీతల్లాగే  ఖర్చు  కూడా  !  ఒక రోజు కి  ,రోజు కూడా కాదు  గంటల   లో  వాళ్ళ  సినిమా  ఖర్చు ......

ఒక  మద్య తరగతి  జీవి తన  కుటుంబాన్ని  వారం రోజులు  పోషించు కునేంత .                                        ******************************  

No comments:

Post a Comment