Total Pageviews

Wednesday, July 9, 2014

swayam krutam

ఒక సారి  కిట్టి  పార్టీ  లో  ఫ్రెండ్స్ తో  నాకు  మ్యూజిక్  అంటే ఇష్టమని  ఇప్పటికి  నేర్చుకోవాలని  ఉందని  అన్నాను  రూప  అనే  ఆమె  రోడ్ కి  అవతలి వేపు  ఉన్న ఇండి పెండెంట్  ఇంట్లో  ఉంటున్నమే  వీణ  నేర్పిస్తుంది . వెళ్తారా  అంది . నేను  గబ  గబా  మంచిది చూసుకుని ,  రుపకి  చేప్పేను  ఆరోజు ఇద్దరం  వెళ్దామని . నేను ,రూప  వెళ్ళేము   తన  పేరు  అఖిల  ట . అఖిల  కి మంచి  టేస్టు  ఉంది . చక్కగా  ఇంటి చుట్టూ ,మొక్కలేసింది , చాలవన్నట్లు  కుండీ లు  పెట్టింది . ఎటు చూసినా  పచ్చ దనమే , బెల్ కొట్టే లోపల  తనే వచ్చి గుమ్మం  లో నుంచుంది ,నవ్వుతూ  కలర్  తక్కువైనా , కళ అయిన  మొహం . మాఈడే  ఉంటుంది . 'రండి అంటూ లోపలి కి నడచింది . వెళ్లి కూర్చున్నాం , పరిచయాలయ్యాక  నన్ను  రుపతో చాల సార్లు  చూశానని  చెప్పింది . నాకైతే గుర్తు లేదు  మరి .  వచ్చిన పని  చెప్పాము ,తప్పకుండ  నేర్పిస్తానని  చెప్పింది . రొజూ  పదకుండు కి  వస్తానని  చెప్పాను ,ఆ  టైము  లో  ఐతే  ఎవరికీ  యిబ్బంది  ఉండదు . ఈ రోజు  మంచిది  ఎంతో  కొంత  నేర్పమని  అడిగాను . ఆమె కూడా  కాదనకుండా  వీణ తెచ్చి శృతి  చేయించింది . తర్వాత ఇల్లంతా  చూపించింది . వాళ్ళ బ్యాంకు  వాళ్ళదే , వాళ్ళది  ఉమ్మడి  కాపురం  కావడం తో , కొలీగ్స్  కదా జాగ్రత్త  గా  చూసుకుంటారని , వీళ్ళకి  ఇచ్చారట . నిజంగానే తను  బాగా  ఉంచింది ,ఇల్లంతా పూసల తెరలు ,పువ్వుల పరదాలు ,పెయింటింగ్స్, చాలాబావుంది . నేనూ  నీట్  గా  ఉంచుతాను ,కానీ సింపుల్  గా వుంటుంది , మా ఇల్లు . కాసేపు ఉండి వచ్చేసాము . వస్తుంటే రూప అన్నది 'ఆమె కి  ఖర్చు ఎక్కువని ,భర్తని బాగా  సతా యిస్తుందని . నిజం  చెప్పొద్దూ ఇలాంటి మాటలు  నాకు పెద్దగా నచ్చవు . మనకన్నా రిచ్ గ ఎవరైనా  ఉంటె సహించ లేక పోవడం  మనవ సహజం ,కాస్త ఇంగితం తో దాన్ని  అదిగ  మించ      వచ్చు . తర్వాత రోజు నుండి  పాఠానికి వెళ్ళే దాన్ని , నాకు చాల సంతోషం గ వుండేది ఎప్పుడు ఏమి నేర్చు  కావాలన్నా ఏదో ఒక  అవాంతరం  ఉండేది యిన్నాళ్ళకు  సాధన  సాగు తోంది  ,అనుకున్నా ,అఖిల కు నాకు  బాగా  స్నేహం కుదిరింది . తను  టి  వి  లో  వంటలు చేస్తుందట  అప్పుడప్పుడు ,నేను ఎప్పుడు చూడ లేదు . ఈసారి వచ్చి నప్పుడు  చూస్తా నన్నాను . పిల్లలిని స్కూల్ నుంచి  స్కూటీ మీద తీసు కు వచ్చేది . తరచూ మా యింటి కి వచ్చేది . నెల గడచిందో లేదో ,అఖిల భర్త  యింట్లో ఉంటున్నాడు . ఇది నాకు ఇబ్బంది గా ఉండేది . బెడ్  మీద  కూర్చుని ఉండే వాడు . తిన్నగా ఎదురు .. ఈపక్కకి మారుదా మంటే టి వి ,అటుపక్క దేవుడి గది . ఇటు మెయిన్ డోర్ . ఇక తప్పక ఆ గోడ దగ్గరే కూర్చు నే వాళ్ళం . నాలుగు రోజులు చూసి ఇక మానేద్దాం అనుకుంటుండ గా ,ఊరికి వెళ్ళవలసి  వచ్చింది . అఖిలకి ఫోన్ చేసి  చెప్పేను . తిరిగి వచ్చే సరికి పది రోజులు పట్టింది . వచ్చేక రుపకి  చేశాను . 'అయ్యో మీకు తెలీదా  ఆవిడ గారి ఖర్చులు ,బడాయిలు ,వేలల్లో  బట్టలు కొంటుంది ,పిల్లలికి  వేసిన బట్టలు  వెయ్యదు ,యింతింత ఖర్చు లకి  జీతాలు  సరి పోతాయా ?బ్యాంకు  డబ్బంతా వాడేసారు . అన్న  ను  'సస్పెండ్ 'చేసారు ' అంది . నా నోరంతా చేదు గా  విషం మింగి నట్లు ఐంది . ఒక చక్కని ఇల్లు సంసారం  ముక్కలై  నట్లేనా , చాల బాధనిపించింది . మరుసటి రోజు అఖిలే వచ్చింది,ఎప్పుడు  వచ్చారు అంటూ ,నవ్వు  మాత్రం  చెక్కు చెదర లేదు . నిన్ననే వచ్చాము పనుల వల్ల  రాలేక పోయాను అని చెప్పాను . 'నాకో మూడు వేలు   కావాలి ఇస్తారా 'అంది . వెంటనే తీసిచ్చాను . మూడు రోజుల్లో యిస్తాను  అంది . వారం  గడచింది  నేను వెళ్ళట్లేదు,   మళ్లీ తనే వచ్చింది , టి వి లో వండటానికి  వెళ్తుందట ,మంచి రంగుల్లో చీరెలు కావాలంది ,ఆమె వేసుకున్నాక  నేనెలా వేసుకొను ? మీకున్న వాటిలో కెమెరా కి ఏమి బాగుంటాయో చెప్ప గలను ,పెయింటింగ్స్ చేస్తాను కనుక  కలర్స్ మీద అవగాహన ఉంది , ఏది  బాగుంటుందో చెప్తానన్నా మీయింటికి వెళ్దాం అన్నా , వద్దు లెండి  మీరు మొన్న పండుగ రోజు వేసుకున్న సెట్ చాల బాగుంది ,అది ఇవ్వండి  రేపే తెచ్చి యిచ్చే స్తాను. అంది , అవన్నీ  బ్యాంకు లాకర్ లో ఉన్నాయ్ , అన్నా  మొదటి సారి ఆమె మొహం లో నవ్వు ఆగి పోయింది . 'వస్తాను 'అని వెళ్లి పోయింది . తనలా వెళ్లి పోవడం  నాకు చాల బాధని పించింది . ఒక రోజు వర్షం లో  నా డబ్బు తెచ్చి ఇచ్చేసింది . మళ్లీ  రాలేదు ,బయట కన్పించినా కనీసం నవ్వేది కాదు , ఆరు నెలలు గడిచాక  ఒక రోజు రూప ఫోన్ చేసింది . 'అఖిల  వాళ్ళు రాత్రికి  రాత్రే  సామాను సర్దుకుని వెళ్లి పోయారని ,ఎవ్వరికి చెప్పలేదని ,ఊరంతా అప్పులు  చేసారట  వీళ్ళు వెళ్లి పోయారని తెలియ గానే  అప్పులవాళ్ళు ఇంటికి తాళం  వెయ్య బోయారట ,స్వంత ఇల్లని చెప్పి డబ్బు  తెచ్చిందట ,అసలు ఓనర్స్ వచ్చి వాళ్లతో గొడవ పడ్డారట ,మాఇల్లు  అంటూ ,మొత్తానికి ఎక్కడికి వెళ్లి పోయారో ఇప్పటికి  తెలీదు ,అఖిల భర్త  చాల నెమ్మదస్తుడు . భార్య కోసం ఇదంతా చేసాడు ,పచ్చని సంసారం ,పరువు , మర్యాద  అన్ని పోయాయి . కాలనీ అంతా  నెల వరకూ ఇదే మాట్లాడు కున్నారు . సహజం గానే అంతా వాళ్ళని మర్చి పోయారు ,ఉన్నంతలో సర్దుకుని ఉంటె ఇలా జరిగేది కాదు ,పక్క వాళ్లతో పోటీ పడితే జరిగేదిదే , మగ వాళ్ళని  ముంచినా ,తేల్చినా ,ఆడవాళ్ళ మీదే ఆధార పడి వుందని పించింది . 

No comments:

Post a Comment