Total Pageviews

Monday, August 4, 2014

సాటి వారితో పోటీ

     పక్కింటి  శ్రీనివాస్  గారు  వాళ్ళ  అబ్బాయి ని  కాలేజ్  లో జాయిన్  చేస్తూనే  ఆక్టివ  బండి  కొనిచ్చారు  మొన్న  కూతురి  పుట్టిన రోజు కి  ఇరవై వేలు  పెట్టి ,  సెల్ ఫోన్  కొనిచ్చారు .  మగవాళ్ళు  ఇంటికి  వచ్చింది  మొదలు ఇదే 
 పని  ఇల్లాలికి ,  అందరూ  కాక పోవచ్చు  కానీ చాల మంది  ఇలాగె  ఉన్నారు .  వీధి  చివర ఉండే  బ్యాంక్ మేనజేర్ 
 కొడుక్కి  స్పోర్ట్స్ బైకే  కొన్నారు ,మనవాడు  కాలేజ్  కొచ్చే సరికి మనం  కొనగలమా ? , పయ్  పోర్షన్  సుధారాణి 
 సొంత ఇల్లు  కట్టు కుంటున్నారు ,పూర్తీ కావచ్చిందట మనమెప్పుడు  కట్టుకుంట మో ,  ఎలా  కట్టుకుంటారు ?
 భర్త ది  గుమస్తా  ఉద్యోగం ,బయట  కేవలం  లక్షల్లో సంపాదించే  వాళ్లే బ్రతికే  పరిస్తితి లున్నాయి . ఇంకా అతనికి 
 ఏ  అలవాట్లు ,అప్పులు ,లేవు గనుక ,గుట్టు గా  ఇల్లు  నడుపు కొస్తున్నాడు . భార్యే  అర్ధం  చేసుకోపోతే  ఎలా ,
 రోజంత కష్టపడి  ఇంటికొచ్చే  భర్త తో ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక పోతే  ఆ మానవుడికి ఇంటికి రావలనిపిస్తుందా 
 వాళ్ళెవరో  ఇల్లు  కట్టు కున్నారంటే ,వాళ్ళకి  చిన్న పిల్లలు ,మగపిల్లలు . మరి  వీళ్ళకో ఇద్దరు  ఆడ పిల్లలు పెళ్లి కి   ఎదిగి ఉన్నారు . మంచి సంబంధం  వస్తే చేతిలో డబ్బు ఉండాలిగా ,అంతా ఇంటిమీద పెట్టుక్కుర్చుంటే ఎలా మరి .  వాళ్ళెవరో  బైకు కొన్నారంటే , వాళ్ళ దగ్గర  డబ్బు  ఉండి వుంటుంది . లేదా తీర్చ గలమనే  నమ్మకం వుంటుంది . 
 మీరు  అప్పు చేసి బైకు  కొని చ్చి ,పడితే అప్పుచేసి వైద్యం  చేయించి ,ఇవన్ని సాధ్యమేనా , ఈరోజుల్లో డబ్బుకున్న 
 విలువ  అందరికి  తెలుసు ,ఖర్చు కు పరిమితులు  లేవు . ఏ ఇద్దరి  ఆర్ధిక పరిస్తితి  ,కుటుంబ  పరిస్తితి ఒకలా 
 వుండవు  కనుక' సాటివారితో పోటీ '  పోలికలు అస్సలు వద్దు . ఏ నిర్ణయం తీసు కోనేప్పుడైన  భార్య  భర్తలు 
 కలిసి  కుర్చుని  అలోచించి ,నిర్ణ ఇంచు కోవడం ,వాస్తవానికి [ప్రాక్టికల్ ] దగ్గర గా ఉందా ,ఆచరణ లో సాధ్యమేనా 
 అన్నది చాల ముఖ్యం .


              ఇంకొందరి  ఇళ్ళల్లో  భార్యాభర్త లిద్దరిది  ఒకటే తీరు , లేని పోని  బడాయిలు ,హెచ్చులూ ,ఇద్దరికీ
  ఎవరింట్లో  ఏమివుంటే  అవే  కావాలి . అప్పులతో  తిప్పలతో  ఇల్లు నింపేస్తే , గొప్పగా బాగానే వుంటుంది
  ఏదైనా కింద మీదైతే , పింక్ స్లిప్ లు  వస్తే  కాచుకునేందుకు , మల్లి దొరికే దాకా ఇల్లు  నడిపేందుకు ఆధారం
  వుండదు . ఈ బడాయిలే పిల్లలికి  వస్తే  వాళ్ళు కూడా  ఫోన్ లు , బళ్ళు ,అంటూ  తిరుగుతారు . ఒక్కసారిగా
  పరిస్తితి  మారిందని  చెప్పినా ,తట్టుకోలేరు . ఇది అవసరమా , మొదటి నుంచి  ఎలా వుంటే  మంచిదో వాళ్ళకి
  చెప్పాలి , చిన్న చిన్న  సరదాలు  తీర్చాలి , మన తలకు మించినదైతే  ,కుదరదని చెప్పాలి . మొదట అలవాటు
  చేసి  తర్వాత  బాధ పడేకన్నా ,చూచాయగా  ఆర్ధిక పరిస్తితి  వివరించాలి . ఎంతవరకు చేయగలమో  వాళ్ళకి
  అవగాహన  ఏర్పరిస్తే  పిల్లలు చాల  తెలివైన  వాళ్ళు ,మనం తీర్చలేనివి  అడగరు . ఎలాపెంచితే  అలా  పెరుగు
   తారు . మీరు గమనిస్తూ వెళ్తే  మీకే అర్ధ మౌతున్ది .

              బైక్  కొనిచ్చే  ముందు  ఆలోచించండి ,కాలేజీ  పిల్లలు బైక్  తీసుకెళ్ళడానికి , బెంగళూర్ లో పర్మిషన్
  లేదు  అలాంటివి  ఇక్కడ  కూడా  వస్తే  [అన్నిచోట్ల ]బాగుంటుంది . చిన్న పిల్లలికి  పెద్ద బైక్  కొనిస్తున్నారు .
  మరివాళ్ళు  వాటిని  ఎలా  వాడుతున్నారో ,గమనించెదెవరు  , కొని ఇవ్వడం తో  బాద్యత  తీరిపోదు ,అలా
  అనుకుంటే  ,వాళ్ళు బెట్  కట్టి రేసింగ్  చేస్తున్నారని , వీలింగ్  అంటూ ప్రాణాల మీదికి  తెచ్చు కుంటున్నారని
  ఎప్పటికి  మనకి  తెలీదు . నేననుకోడం  ఇక్కడ అమ్మే బైక్ లు  ముప్పయ్ శాతం  మాత్రమే  ఇండియన్
  రోడ్స్  కి  సరిపోతాయి , మిగతావాటికి  విపరీతమైన  పికప్  వుంటుంది . చిన్న రేస్  ఇస్తేచాలు దూసుకు
 పోతాయి , ఇక్కడి ట్రాఫిక్ కి  అనువు కావు . కనీసం  షో రూం  లో కూడా వాటిని  ఎలా వుపయగించాలో
 చెప్పరు , డిస్క్ బ్రేక్  ఎప్పుడు వాడాలి  , ఎందుకు  వాడకూడదు ఇలాంటివి . సిగెరెట్ ప్యాకెట్ మీద  పొగ
 తాగ వద్దు  అని వుంటుంది  ఎవరు మానేస్తారు ? అలాగే ప్రమాదం  గురించి  చెప్పినంత  మాత్రాన  బైక్
 కొనడం  మానరు . షోరూం  వాళ్ళు కూడా ఎంతో  కొంత వివరించడం  తప్పనిసరి  కావాలి  ఎందు కంటే
 ఎ  ఫ్రెండ్  దగ్గరో నేర్చుకుని  బండికోనడానికి  వస్తారు ,కానీ అతని దగ్గర వున్నది  కాక వేరేది ఎంచు
 కుంటారు  దాని సమస్య లేమితో  తెలీదు  వాళ్ళకి తెలియ చెప్పడం  అమ్మే వారి బాద్యత . ఈమధ్య
 గండిపేట్  వెళ్ళినపుడు  వాళ్ళ ఫీట్స్ చూసి , వాళ్ళ తల్లి తండ్రులు  గుర్తు వచ్చి గుండె దడదడ మనింది .No comments:

Post a Comment