Total Pageviews

Thursday, August 14, 2014

ఎటో వెళ్లిపోయింది............


ఈ  గుల్లం  బావుంది  కదా ,ఇది  మాదే ,నేను  చంద్ర  బయటికి  వెళ్ళాలంటే   ఈ  గుల్లం  మీదే  వెళ్తాం .

అని అంటా ననుకున్నారా , ఒకసారి  ఇంపీరియల్  గార్డెన్ లో  సిల్క్ ఎక్సపో  పెడితే  అక్కడికి  వెళ్లి

నపుడు  తీసిన  పిక్ ఇది .
     నేను తరచూ  క్యాంపు  కేళ్తుంటాను ,  ఆ టైం  లో పిల్లలికి  వంట్లో  బాగోక పొతే  ఇబ్బంది  పడతావు  నువ్వు 
కార్  డ్రైవింగ్  నేర్చుకో , అన్నారు  చంద్ర , కానీ పాత స్కూటీ  అనుభవం  ఇంకా  మర్చి పోలేక , వద్దులే  అన్నా 
తను  మాత్రం  పట్టు  వదలకుండా  టూ  వీలేర్  ఐతే  పడతావని  భయం ,కార్ కి  ఆ ప్రాబ్లెం  వుండదు  అంటూ 
నచ్చ చెప్పేరు ,ఎవరో పక్కన కుర్చుని  నేర్పడం ఎందుకు  మీరే  నేర్పచ్చు కదా  అని అడిగాను , 'అంటే వాళ్ళు 
సిస్తేమటిక్  గ నేర్పిస్తారన్నమాట ,మన కార్ ఐతే , కొత్తది  కొనాలి 'అన్నారు . [ఆహా  నామీద ఎంత నమ్మకం ?]
సరే  ఐతే  అన్నాను . డ్రైవింగ్ స్కూల్  నించి కార్  వచ్చింది ,రోజు ఇంటినించి  పిక్ అప్ , డ్రాప్ , ఆరు కిలోమిటర్ 
ఇచ్చేవాడు ,ఒక్క స్టీరింగ్  కె వారం తీసుకు న్తారట , కానీ  స్టీరింగ్  కంట్రోల్ బావుందని  నాలుగో రోజే గేర్ వెయ్యడం 
నేర్పించాడు . నేను మొదటి రోజే  అడిగాను 'బ్రేక్ , అక్సిలేటర్  మరీ  పక్క పక్కనే  ఉన్నవున్నాయి  కదా  అలా 
ఎందుకని ,  డ్రైవర్  అదేగా  నేర్చు కోవాలి  మరి  అన్నాడు . మనసులో  మననం  చేసుకునేదాన్ని , ఇది  బ్రేక్ 
ఇది అక్సిలేటర్ , ఎంత టెన్షన్  లో వున్నా ,దాని మీద  కాలు  దీని మీద  పెట్టకూడదు , ప్రమాదం  అని  నాకు 
నేనే  ట్రినింగ్  ఇచ్చుకునే దాన్ని . ఖాళీగా  వున్నపుడు  లోతు  గరిట  పట్టుకుని   గేర్  ప్రాక్టిస్  చేసేదాన్ని . 
      
        నెల రోజులు వెళ్ళాను ,నైట్  డ్రైవింగ్  రెండు క్లాసెస్ ,రివర్స్  రెండు ,  మేకానిజెం  ఒకటి .  పక్కన డ్రైవర్ 
వున్నాడు  కదా  అని  అక్సిలేటర్  మీద  కాలు తీసే  దాన్ని  కాదు , అతను కూడా  స్పీడ్  వద్దని చెప్పలేదు . 
స్పీడ్  వెళ్తేనే  కార్ ,  అనే  భావన  వచ్చేసింది . ఇంటి దగ్గరే రివర్స్ ,టర్నింగ్  ప్రాక్టిస్ చేసేదాన్ని , ఒకరోజు 
అలాగే  ప్రాక్టిస్  చేస్తున్నా , చంద్ర పక్కనే వున్నారు ,అనుకోకుండా  గల్లిలోనించి  ఒక స్కూటర్  అతను 
వచ్చేసాడు ,నేను అలెర్ట్ అయ్యి  స్టీరింగ్  పక్కకి  తిప్పేసాను కాని ,బ్రేక్ బదులు  అక్సిలేటర్  తోక్కేసాను . 
స్కూటర్  అతను  బ్రతుకు జీవుడా  అంటూ వెళ్ళిపోయాడు ,కార్  ఒక ధాబా లోనికి దూసుకు పోతోంది . 
బయట  స్టూల్  మీద కూర్చున్న  అతను  అనుకోని ఈ  హటాత్ పరిణామాని కి ,దూసుకొస్తున్న  మృత్యు 
దేవతలా  ఉన్న  నన్ను నోరు వెళ్ళ బెట్టీ  చూస్తూ  బిగిసి  పోయాడు . అంతవరకూ  లేచి పారిపోతడనుకున్న  
నాకు  అర్ధ మయింది ,అతను  లేవడని ,లేవలేడని ,నా మెదడు [మోకాల్లోనించి ]లోనించి  బీప్ బీప్  మని 
సౌండ్  తో సిగ్నల్  వచ్చింది . కాలు తీసి  బ్రేక్ మీద పెట్టమని ,తేరుకున్న  చంద్ర కూడా 'బ్రేక్  బ్రేక్ ' అని 
అరిచేరు ,బ్రేక్ వేసే సరికి  సరిగ్గా  అతని మోకాళ్ళ కి ఇంచ్  దూరం లో  ఆగింది కార్ , అంతా సెకండ్స్ లో 
జరిగింది , దేవుడా  బ్రతికించేవు ,ఈరోజు ఇతని ప్రాణం  తీయకుండా  కాపాడేవు . అని మనసులోనే మొక్కు 
కున్నాను .' డ్రైవింగ్  అంటే ఆట  కాదని  ప్రాణాలతో  వేట' అని  అర్ధమయ్యింది . రాస్కోరా  సాంబా  అయ్యో 
ఇక్కడే  సాంబా  లేడు కదా ! సరే  అయితే  మళ్లీ  కలుద్దాం ! బై ........... 

No comments:

Post a Comment